JANSSEN

JANSSEN

Фармацевтската компанија Janssen е дел од корпорацијата Johnson & Johnson. Во Janssen се развиваат нови можности за лекување на пет...

SANOFI

SANOFI

Санофи е глобална компанија од областа на “life sciences” посветена на подобрување на пристапот до здравствената заштита, која ги поддржува...

F. Hoffmann – La Roche Ltd.

F. Hoffmann – La Roche Ltd.

Рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата и дијагностиката насочен кон унапредување на науката заради подобрување на животот на...