Консолидиран Етички кодекс (ЕК) на Фармабренд Нова

Асоцијацијата на претставниците на странски производители на иновативни лекови, Фармабренд Нова, од 01.01.2021 година го воведува консолидираниот Етички кодекс, кој...

Read More