SANOFI

SANOFI

Санофи е глобална компанија од областа на “life sciences” посветена на подобрување на пристапот до здравствената заштита, која ги поддржува луѓето на кои им служи преку континуирана  грижа. Од превенција до третман, Санофи ги трансформира научните иновации во здравствени решенија, во човечки вакцини, ретки болести, мултиплекс склероза, онкологија, имунологија, инфективни болести, дијабетес и кардиоваскуларни солуции, како и здравствена грижа за потрошувачите (CHC). Повеќе од 110.000 луѓе во Санофи се посветени на целта да се направи разлика во секојдневниот живот на пациентите,  каде и да живеат и да им овозможи да уживаат во поздрав живот

Leave a Reply