JANSSEN

JANSSEN

Фармацевтската компанија Janssen е дел од корпорацијата Johnson & Johnson. Во Janssen се развиваат нови можности за лекување на пет значајни тераписки подрачја: кардиоваскуларни и метаболни заболувања, имунологија, инфективни заболувања, неврологија, онкологија. Со развојот на иновативни лекови Janssen настојува кон промена на начинот на лекување на сериозните заболувања и подобрување на квалитетот на животот на пациентите.

Leave a Reply